Με τον Gilles Pudlowski, διακεκριμένο δημοσιογράφο γεύσης και τον Νίκο στο Bakalo.

Με τον Gilles Pudlowski, διακεκριμένο δημοσιογράφο γεύσης και τον Νίκο στο Bakalo.

Με τον Gilles Pudlowski, διακεκριμένο δημοσιογράφο γεύσης και τον Νίκο στο Bakalo.

Με τον Gilles Pudlowski, διακεκριμένο δημοσιογράφο γεύσης και τον Νίκο στο Bakalo.error: Yiannis Gavalas. All Rights Reserved.